Kes ajab Saaremaa asja?

 

 

 

Saaremaal puudub hetkel oma kõneisik riigikogus, kes oleks võtnud oma peamiseks ülesandeks Saaremaa asjade eest seismise.

Otsustasin kandideerida riigikogu valimistel, kuna olen seisukohal, et Saaremaa tulevikuga seotud otsused tuleb teha saarlaste endi poolt. Seni on meie heaolu puudutavaid otsuseid tehtud parteide tagatubades, läbi koalitsioonilepingute ning need otsused ei sünni siin Saaremaal kohapeal ning ei arvesta parimal moel saarlaste huve. Mina kaasan otsuste tegemisse kohalikke kogukondi ning leian, et vaid nii saame luua tuleviku, mis arvestab Saaremaa vajadusi.

Me kõik oleme poliitikaga seotud ja sellest mõjutatud. Tuleb ise otsustada, kui aktiivselt me tulevikku sekkume.

Olen Saaremaa arengu eestvedaja, Saarte Koostöökogu juhatuse esimees, ettevõtja ning kogukonna arendaja, eelkõige aga abikaasa ja isa 4-le lapsele. Õppinud olen Tartu Ülikoolis filosoofiat ja majandust, oman omavalitsuse juhtimise kogemust nii mandril kui saarel. Olen otsustanud anda enda parima panuse oma laste ning Saaremaal elavate inimeste tuleviku heaks.

Oman 10 aastat kogemust nii Saaremaa kui laiemalt maaelu arendamisel. Seisan tänagi selle eest, et Saaremaa inimeste elu paraneks ning Saaremaal elades ja tegutsedes oleks rohkem võita, kui kaotada. Kandideerimise põhjuseks on soov seda pagasit ka teistega jagada. Olen veendunud, et põhimõtted, mis aitavad Saaremaad, väärivad rakendamist ka mujal.

Kui valida kolm olulisimat teemat, mida mina koheselt riigikogus lahendama hakkan, siis need on:

>  Ühtne ja kvaliteetne haridussüsteem.
Me saame rääkida Saaremaa helgest tulevikust, kui siin on parim võimalik haridussüsteem alustades alus- ja lõpetades gümnaasiumi-, kutse- ja kõrgharidusega. Saaremaa omavalitsused ei suutnud enne ühinemist ühtses koolivõrgus kokku leppida ja pole samad otsustaja ühe vallana ka seda suutnud. Järelikult on vaja riigi juhtimisel korrastada koolivõrk ja töötada välja üleriigilised standardid nii hariduse kättesaadavusele kui ka kvaliteedile.

>  Elu-, ja ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime.
Taaskord me saame rääkida Saaremaa helgest tulevikust, kui siin elades ja tegutsedes on rohkem võita, kui kaotada. Selleks on vajalik, et Saaremaa arengu kavandamisel ja elluviimisel arvestatakse kogukondlikke ning piirkondlikke huve. Saaremaa ettevõtete ja Saaremaal asuvate töökohtade saatus ning tulevik otsustatakse Saaremaal, mitte mujal. Järelikult tuleb seadusloomes lähtuda kohalike kogukondade ja ettevõtjate usaldamisest, eemaldada üleliigsed regulatsioonid ja bürokraatia. Euroopa Liidu toetuste tõhusamaks kasutamiseks jagada Eesti kaheks arengutaseme piirkonnaks.

>  Kiire, lihtne ja toetav asja-ajamine ametkondadega.
Inimeste suhtlemine ja asjaajamine ametkondadega peab olema lihtne, kiire, abistav ja toetav. Tänane reegel “Vastame Teie kirjale/avaldusele 30 päeva jooksul” on jäänud ajale jalgu ega vasta meie ootustele suhtlemisel ametkondadega. Järelikult on vaja kehtestada uued normid ametlikuks asja-ajamiseks sh “”Vastame Teie kirjale/avaldusele 7 päeva jooksul” ja kogume kõiki andmeid vaid ühe korra.

MINU LUBADUS
Minu lubadus on lihtne – ma ei kao ära! Teen parimal moel edasi seda, mida viimased 10 aastat teinud olen.  Jätkan päris inimeste, päris ettevõtjate ja päris kogukondade kuulamist ning arendan Saaremaad lähtuvalt meie piirkonnas elavate inimeste vajadustest.

Minu ainsaks teemaks riigikogus saab olema Saaremaal elavate inimeste heaolu.

 

>  Saaremaal puudub hetkel oma kõneisik riigikogus, kes oleks võtnud oma peamiseks ülesandeks Saaremaa asjade eest seismise. Mina soovin selle rolli võtta.

 


 

Ikka head,
Koit Kelder

Mida soovin saavutada

>    Seisan selle eest, et saarlased, hiidlased ja läänlased saaksid ise otsustada, kuhu, miks ja kuidas nad piirkonna arendamiseks rahalisi vahendeid kasutavad. Kuulan inimeste päris muresid ning arvestan alati kogukondade vajadustega.

>    Seisan selle eest, et Saaremaal oleks hea elada ka meie lastel.

>    Seisan selle eest, et Saaremaa ettevõtete ja Saaremaal asuvate töökohtade saatus ning tulevik otsustataks Saaremaal, mitte mujal.

 

 

  Seisan selle eest, et kogukondlikke ning piirkondlikke huve arvestatakse Saaremaa ettevõtluse arendamises.

 Seisan selle eest, et Saaremaa inimeste asjaajamine ametkondadega oleks lihtne, kiire, abistav ja toetav, et kohalikud arengupoliitikad oleks selgelt suunatud Saaremaa elanike heaolu kasvatamisele.

>    Seisan selle eest, et Saaremaa inimeste elu paraneks ning Saaremaal elades ja tegutsedes oleks rohkem võita, kui kaotada.

 

 

Kontakt

 

Helista mulle

+ 372 506 8287

 

Saada e-post

koitkelder@gmail.com

Riigikogu valimised 2019

Hiiu,-Lääne-ja Saaremaa.

Koit Kelder - kandidaat nr. 853