Minu veebilehe kasutustingimused

Veebilehe privaatsus- ja kasutustingimused

Käesolevad andmete töötlemise põhimõtted kehtivad www.koitkelder.ee veebilehe kasutajatele.

Mina, Koit Kelder, i/k 37804030016, töötlen isikuandmeid vastavalt  EV Andmekaitse Inspektsiooni  ja Euroopa Parlamendi Määrusele (EL) 2016/79.  Käesolev veebileht www.koitkelder.ee kuulub Koit Kelder’ile. Kogun veebilehe kasutajate andmeid turunduslikul eesmärgil. Edastan Teiega seotud andmed kolmandatele osapooltele vaid seaduses sätestatud juhtudel.

Andmete kogumine
Kogun isikute kontaktandmeid juhul, kui edastate mulle käesoleva veebilehe kaudu teate. Teen seda e-posti vahendusel ja telefoni kaudu.

Andmete kasutamine
Kasutan saadud andmeid minust huvitatud isikutega kontakteerumiseks, valimiskampaania aruandluse korraldamiseks ning turundusinfo isikustatud ja mitteisikustatud edastamiseks. Lisaks ülaltoodule kasutan isikutega suhtluse ning veebilehe kasutamise käigus kogutud teavet statistilistel eesmärkidel.

Andmete säilitamine
Säilitan isikute kohta kogutud andmeid andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseni, kehtivatest õigusaktidest tulenevate nõuete aegumiseni või õigusaktidest tulenevate dokumentide säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksu- ja raamatupidamise seadusele kuni 7 aastat). Andmete töötlemisel kasutan vajalikke turvameetmeid selleks, et andmeid saaksid käidelda vaid selleks volitatud isikud.

Veebilehe kasutajate andmed
Veebilehel on kasutajate käitumise jälgimiseks analüütika tarkvara. Saadud kasutajate andmed ei ole isikustatud ning ma käitlen neid Google LLC  (https://www.google.com/contact/ ) platvormide kaudu. Nende andmete säilitamine toimub vastavalt Googler LLC privaatsustingimustele ( https://privacy.google.com/#)

Lisaks sellele kogun andmeid Facebook INC (https://www.facebook.com/pg/facebook/about/?tab=page_info) tarkvara abil, mille käigus saadud teavet kasutan turunduslikel eesmärkidel.

Cookie’d ehk küpsised
Kasutajate paremaks teenindamiseks sisaldab veebileht  www.koitkelder.ee küpsiseid ehk cookie’sid.Cookie on tekstifail, mis salvestatakse kasutaja arvutisse meie veebilehe külastamisel. Kui olete meie veebilehte varem külastanud, siis loetakse sellest failist teie varasemaid  www.koitkelder.ee  kasutamise andmeid. Küpsised annavad meile võimaluse parandada meie veebilehe kasutusmugavust ning sisu. Asudes kasutama meie veebilehte, nõustute ka isikuandmete töötlemisega tehes selle kohta vastava märke lahtrisse “Nõustun kasutustingimustega”

Kasutaja õigused seoses meie poolt kogutud andmetega
Kasutajal on õigus saada enda kohta teavet kogutud isikustatud andmete kasutamise kohta vastavalt  kehtivates õigusaktides sätestatud korrale. Kasutajal on alati õigus nõustuda või siis keelata oma isikuandmete kasutamine turunduslikel eesmärkidel.

Kasutajal on igal ajahetkel õigus loobuda isikustatud turunduslike teadete saamisest. Sellekohane juhend lisatakse igale edastatavale teatele.

Kõikide isikuandmeid puudutavate küsimuste korral palume pöörduda minu poole kirjalikult e-posti teel koitkelder@gmail.com

Jätan endale õiguse käesolevaid andmete töötlemise põhimõtteid muuta ilma etteteatamiseta, mille kohta avaldatakse vastav info www.koitkelder.ee veebilehel.

Mida soovin saavutada

>    Seisan selle eest, et saarlased, hiidlased ja läänlased saaksid ise otsustada, kuhu, miks ja kuidas nad piirkonna arendamiseks rahalisi vahendeid kasutavad. Kuulan inimeste päris muresid ning arvestan alati kogukondade vajadustega.

>    Seisan selle eest, et Saaremaal oleks hea elada ka meie lastel.

>    Seisan selle eest, et Saaremaa ettevõtete ja Saaremaal asuvate töökohtade saatus ning tulevik otsustataks Saaremaal, mitte mujal.

 

 

  Seisan selle eest, et kogukondlikke ning piirkondlikke huve arvestatakse Saaremaa ettevõtluse arendamises.

 Seisan selle eest, et Saaremaa inimeste asjaajamine ametkondadega oleks lihtne, kiire, abistav ja toetav, et kohalikud arengupoliitikad oleks selgelt suunatud Saaremaa elanike heaolu kasvatamisele.

>    Seisan selle eest, et Saaremaa inimeste elu paraneks ning Saaremaal elades ja tegutsedes oleks rohkem võita, kui kaotada.

 

 

Kontakt

 

Helista mulle

+ 372 506 8287

 

Saada e-post

koitkelder@gmail.com

Riigikogu valimised 2019

Hiiu,-Lääne-ja Saaremaa.

Koit Kelder - kandidaat nr. 853