Miks jääda Saaremaale?

 

 

koit kelder saaremaa valimised 2019

 

Siin on sulle 10 põhjust, miks Saaremaalt ei peaks ära minema

Mul oli väga tore võimalus osaleda Saaremaa valla Noortevolikogu korraldatud sündmusel Saaremaa osaluskovhik 2019. See toimus 07. Veebruaril 2019 Kuressaare kultuurikeskuses.

Üritusest olid tulnud osa saama üllatavalt paljud – ligi 100 Saaremaa noort arutasid mitme tunni vältel teemadel, mis nendele eluliselt olulised. Mulle sai selgeks, et Saaremaa noortele läheb meie tulevik vägagi korda. Tublid! Saaremaa noortega on kõik korras – te ei ole hukka läinud.

Mind kutsuti sellele sündmusele juhtima arutelu, mis oli seotud rahaga.

Meie arutelu peateemaks oli : “Elu ilma rahata”

Arutelu käigus noortega jõudsin arusaamisele, et elu põhiväärtused ei nõua raha – need on tasuta.

Elu põhiväärtusteks pean mina usaldust, armastust ning hoolivust. Väga huvitav oli osaleda mõttearenduses, mis seotud suurte investeeringutega ning muude rahaliselt ulatuslike otsuste vastuvõtmisega.

Kuigi rääkisime valdavalt isiklikest otsustest, saab üldistada ja tõdeda, et otsuste langetamisel, mis seotud suure hulga rahaga, ei peaks keksenduma otsuste vastuvõtmisel rahale, vaid väärtusele, mida see kohalike jaoks loob.

See omakorda viib mõttele, et rahalisi otsuseid saab vastu võtta ka ilma raha faktorit arvestades.

Ehk teisisõnu – elu ilma rahata on võimalik küll, kui otsustamisel lähtuda inimesele olulisest ehk inimlikkusest.

koit kelder saaremaa elu ilma rahata osaluskohvik 2019

 

Kui meie arutasime elu võimalikkuse üle ilma rahata, siis kõrvallauas käis tuline vestlus saamaks kirja need põhjused, miks Saarmaalt mitte kunagi lahkuda. Üsna arutelu alguses otsustasid noored selle küsimuse aga sootuks teistsuguseks muuta –  tehti ettepanek võtta küsimusest ära sõna “kunagi” ning küsimus, millele keskenduti kõlas nüüd “10 põhjust, miks Saaremaalt ei peaks ära minema”.

Sai selgeks, et neid põhjuseid, miks jääda seotuks Saaremaaga, on oluliselt rohkem, kui 10.

Jagan siinkohal neid olulisi põhjuseid, mis said kirja:

 1. Meil on kaunis ja puhas loodus
 2. Meil on meri
 3. Kõik on rohkem omad
 4. Puhas õhk
 5. Võimalik ise tervislikku toitu kasvatada
 6. Usalduslikud suhted
 7. Kõikjal kohtab tuttavaid
 8. Stressivaba elu
 9. Ei ole liiga palju kiirustamist
 10. Rahulik keskkond
 11. Siin on mu kodu
 12. Meil ei ole ummikuid
 13. Aega tegeleda päris asjadega
 14. Meil on väärt traditsioonid
 15. Siin on minu sõbrad
 16. Saaremaa ei ole ülerahvastatud
 17. Siin on kõik oma


Noored olid üksmeelselt seisukohal, et Saaremaalt võib ja peabki aeg-ajal ära käima, kuid isiklik side Saaremaaga peab kindlasti säilima.

Lisaks arutati  erinevatel vandenõuteooria teemadel, peeti aru tervisliku toitumise üle. Fookuses olid veel haridusteemad,ettevõtlikkus ning peeti maha ka Saaremaa piirkonnas riigikogu valimistel kandideerivate esinumbrite debatt.

Ma ei näe küll ühtegi põhjust, miks 16-aastased ei võiks saada valimisõigust Riigikogu valimisteks. Me eeldame, et nad piisavalt küpsed ja teadlikud, et teha olulisi valikuid oma elu üle. Miks me ei usalda neid siis tegema otsust selle üle, mis valikud neil laual on?

Lisalugemist leiad siit:

Saarte Hääl – Noored arutasid maakera kuju ja riigigümnaasiumi üle
Saaremaa Noortekogu
Saaremaa Osalsukohvik 2019


 

Ikka head,
Koit Kelder

Mida soovin saavutada

>    Seisan selle eest, et saarlased, hiidlased ja läänlased saaksid ise otsustada, kuhu, miks ja kuidas nad piirkonna arendamiseks rahalisi vahendeid kasutavad. Kuulan inimeste päris muresid ning arvestan alati kogukondade vajadustega.

>    Seisan selle eest, et Saaremaal oleks hea elada ka meie lastel.

>    Seisan selle eest, et Saaremaa ettevõtete ja Saaremaal asuvate töökohtade saatus ning tulevik otsustataks Saaremaal, mitte mujal.

 

 

  Seisan selle eest, et kogukondlikke ning piirkondlikke huve arvestatakse Saaremaa ettevõtluse arendamises.

 Seisan selle eest, et Saaremaa inimeste asjaajamine ametkondadega oleks lihtne, kiire, abistav ja toetav, et kohalikud arengupoliitikad oleks selgelt suunatud Saaremaa elanike heaolu kasvatamisele.

>    Seisan selle eest, et Saaremaa inimeste elu paraneks ning Saaremaal elades ja tegutsedes oleks rohkem võita, kui kaotada.

 

 

Kontakt

 

Helista mulle

+ 372 506 8287

 

Saada e-post

koitkelder@gmail.com

Riigikogu valimised 2019

Hiiu,-Lääne-ja Saaremaa.

Koit Kelder - kandidaat nr. 853