Kas Saaremaa on kauge punkt põhivõrgust või oleme ise põhivõrk?

 

 

koit kelder saaremaa ettevõtjate liit

Foto: Saarte Hääl

NÖRK VÖRK on parim mõiste, millega kokku võtta konverentsil kõlanu. Küsimus vaid selles, milline kirjamärk lõppu panna – küsimärk, hüüumärk, punkt või kolm punkti.

Eelmisel nädalal toimus Saaremaa Ettevõtjate Liidu poolt korraldatud aastakonverents, mida oli tulnud avama meie president Kersti KaljulaidKonverentsi pealisteemaks oli “Head ühendused aitavad Eestit turundada läbi Saaremaa”

President Kaljulaid rääkis huvitavalt muutustest ettevõtluses ning digitaliseerumisest, Ola Matsson jagas oma kogemust regionaalsete lennuühenduste arendamisest, Hans Pajoma COOP Pangast selgitas panga muutunud rolle ettevõtluse arendamisel. Taavo Randma Elektrilevi OÜ-st rääkis ettevõtte plaanidest kiire internetivõrgu arendamisel. 

Ettekanded olid huvitavad ning korraldus sujuv.

president kersti kaljulaid saaremaa

Foto: Saaremaa Ettevõtjate Liit

Minu erilise tähelepanu pälvis aga AS Eleringi esindaja sõnavõtt. Sellest jäi mulle meelde ringlema sõnapaar NÖRK VÖRK.

Nörk vörk – nii nimetatakse elektrienergia jaotuses võrku, mis ühendab väga kauget punkti põhivõrgust. Nõnda rääkis ettevõtluskonverentsil Oleg Tšernobrovkin AS-ist Elering. Saarlasena hääldas Oleg selle möiste kenasti välja ka 😉

Ühendustest ja võrgustikest rääkides on lihtne keskenduda sellele:

>   mida on näha –  teed ja sillad;
>   mida on vaja – laevad ja lennukid;
>   
missuguseid teenuseid saab kasutada – side ja telefon.

Tegelik võrgu tugevus sõltub sellest, mis toimub nende tehniliste ühenduste erinevates otstes. Kas on inimesi ja ettevõtteid, kes neid ühendusi vajavad, kuidas nad neid kasutavad, kas olemasolevad ühendused on piisavad?

Jah, meie otsad on Saaremaal. Kas Saaremaa on see kauge punkt põhivõrgust või oleme ise põhivõrk? Nörk vörk või mitte on meie endi otsustada.

President Kaljulaid rõhutas oma sõnavõtus ja hiljem küsimustele vastates korduvalt, et tema ei soovita panustada mineviku ostmisele. Ta põhjendas seda väga lihtsalt meie konkurentsivõimega.

Tehnilised ühendused ja nende kvaliteet on loomulikult väga olulised, aga samavõrd oluline on ka mõtlemise muutus.

See on selge otsus ja kursivõtt saarlaste heaolu kasvatamisele, et paraneks eluga toimetulek, tegevuste ja arengu jätkusuutlikkus.

koit kelder saaremaa maailma keskel

Pilt: Raul Vinni

Tagantjärele võin öelda, et NÖRK VÖRK on parim mõiste, millega kokku võtta konverentsil kõlanu. Küsimus vaid selles, milline kirjamärk lõppu panna – küsimärk, hüüumärk, punkt või kolm punkti…

Loe ka lisaks:

Saarte Hääl artikkel
Saaremaa Ettevõtjate Liidu Facebooki leht ning veebileht


 

Ikka head,
Koit Kelder

Mida soovin saavutada

>    Seisan selle eest, et saarlased, hiidlased ja läänlased saaksid ise otsustada, kuhu, miks ja kuidas nad piirkonna arendamiseks rahalisi vahendeid kasutavad. Kuulan inimeste päris muresid ning arvestan alati kogukondade vajadustega.

>    Seisan selle eest, et Saaremaal oleks hea elada ka meie lastel.

>    Seisan selle eest, et Saaremaa ettevõtete ja Saaremaal asuvate töökohtade saatus ning tulevik otsustataks Saaremaal, mitte mujal.

 

 

  Seisan selle eest, et kogukondlikke ning piirkondlikke huve arvestatakse Saaremaa ettevõtluse arendamises.

 Seisan selle eest, et Saaremaa inimeste asjaajamine ametkondadega oleks lihtne, kiire, abistav ja toetav, et kohalikud arengupoliitikad oleks selgelt suunatud Saaremaa elanike heaolu kasvatamisele.

>    Seisan selle eest, et Saaremaa inimeste elu paraneks ning Saaremaal elades ja tegutsedes oleks rohkem võita, kui kaotada.

 

 

Kontakt

 

Helista mulle

+ 372 506 8287

 

Saada e-post

koitkelder@gmail.com

Riigikogu valimised 2019

Hiiu,-Lääne-ja Saaremaa.

Koit Kelder - kandidaat nr. 853