Õigus valida ja olla valitud.

 

koit kelder saaremaa ühisgümnaasium

Õigus valida ja olla valitud on samavõrd kohustus kui vabadus.

Möödunud neljapäeval, 21.veebruaril, osalesin Saaremaa Ühisgümnaasiumis toimunud abituuriumile korraldatud debatil.

Rääkisime abiturientidega elu tegelikest väärtustest – mitte kätteõpitud tehnikatest ja lihtsalt reaktsioonidest, vaid elukogemustest, eluõpetusest, üksteisest hoolimisest, üksteisega arvestamisest ja elu tegelikkusest arusaamisest – ehk eluseadustest ja väärtustest, mis on meie ülesed.

Kutses debatile kirjutas direktor Viljar Aro nii: “Miks me seda teeme? Me oleme seda meelt, et me peame oma õpilasi harima ja erinevaid valimistegevusi nende eest mitte peitma.”

Kirjutan sellele mõttele igati alla, sest õigus valida ja olla valitud, on samavõrd kohustus kui vabadus. Oma enese, kohaliku ja riigi elu korraldamises osalemist on vaja õppida ja parim viis selleks on läbi isikliku kogemuse.

Mida debatil märkasin ja õppisin?

> Taaskord sain kinnitust, et ka noored on tegelikult poliitikast ja tulevikust huvitatud. Nad saavad väga hästi aru, mis neil vaja on!

>  Noored arvutavad! Nad ei usu katteta lubadusi. Sisuliselt kõik küsimused saalist olid seotud valimisprogrammides olevate lubaduste maksumuse või nende elluviimiseks vajaliku katte leidmisega.

>  Tänasel Saaremaa gümnasistil on hea lähe ellu astumiseks. Selleks, et neist mõnedki kaaluksid kunagi kodusaarele naasmist peab see tingimus olema ka siis täidetud.

 

koit kelder saaremaa ühisgümnaasium

 

Olles ise SÜG-i vilistlane tuleb meelde enda kooliaeg ja 1995 aasta Riigikogu valimised. Toona debatte ei peetud ja pesueht poliitpropagandat ei osatud veel koolimajadest eemal hoida.

Meenub kaks sündmust…
>  Kooli külastas kirjanik Arvo Valton-Vallikivi, kes oli ka ühtlasi ühe erakonna esinumber. Kuna toona lõpetati gümnaasium aasta noorematena kui täna ehk valimisealisi oli gümnasistide hulgas väga vähe, siis oli aulasse palju erinevaid klasse kokku toodud. Eks ikka selleks, et õpetajad kohal oleksid 😉

>  Teine seik puudutas KMÜ kandidaatide visiiti. Sellel osalemine ei olnud kohustuslik ja see peegeldus kohale tulnud rahva hulgas. KMÜ kandidaatide meelehärmiks, mida nad varjata ei suutnud, olid kohalviibijateks 11. klassi poisid, kellest ükski ei olnud ka valimisealine. Küsisime korralikult ja hoidsime neid 45 minutit kinni 🙂 Noh, üks tund oli ju pärast veel…

Tuleviku edukusele paneme aluse koos meie lastega ning sirguvate noorte inimestega.

Aga noored ei ole lihtsalt tulevik – nad on koos meiega täna siin ja praegu. Ning sellest, kuidas nad ennast siin ja praegu tunnevad, sõltub Saaremaa – meie kodukoha –  tulevik. Noortel on õigus ise valida oma tulevik ning olla valitud sellesse tulevikku.


 

Ikka head,
Koit Kelder

Mida soovin saavutada

>    Seisan selle eest, et saarlased, hiidlased ja läänlased saaksid ise otsustada, kuhu, miks ja kuidas nad piirkonna arendamiseks rahalisi vahendeid kasutavad. Kuulan inimeste päris muresid ning arvestan alati kogukondade vajadustega.

>    Seisan selle eest, et Saaremaal oleks hea elada ka meie lastel.

>    Seisan selle eest, et Saaremaa ettevõtete ja Saaremaal asuvate töökohtade saatus ning tulevik otsustataks Saaremaal, mitte mujal.

 

 

  Seisan selle eest, et kogukondlikke ning piirkondlikke huve arvestatakse Saaremaa ettevõtluse arendamises.

 Seisan selle eest, et Saaremaa inimeste asjaajamine ametkondadega oleks lihtne, kiire, abistav ja toetav, et kohalikud arengupoliitikad oleks selgelt suunatud Saaremaa elanike heaolu kasvatamisele.

>    Seisan selle eest, et Saaremaa inimeste elu paraneks ning Saaremaal elades ja tegutsedes oleks rohkem võita, kui kaotada.

 

 

Kontakt

 

Helista mulle

+ 372 506 8287

 

Saada e-post

koitkelder@gmail.com

Riigikogu valimised 2019

Hiiu,-Lääne-ja Saaremaa.

Koit Kelder - kandidaat nr. 853