Mida teha ll pensionisambaga?

 

 

koit kelder mida teha pensioniga

 

Riigikogu valimisteni jäänud mõne nädala jooksul tutvustab Lääne Elu  oma lugejatele Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa ringkonna kandidaatide seisukohti erinevates eluvaldkondades.

Minu käest küsiti ll pensionisamba kohta järgmised küsimused:

1. Kas II pensionisamba peaks muutma vabatahtlikuks?
2. Kui jah, siis kuidas see tagab kõikidele tulevastele pensionäridele suuremad väljamaksed?
3. Kui ei, siis kas ja mida peaks II sambaga ette võtma, et kõikidele tulevastele pensionäridele oleks suuremad väljamaksed tagatud?

Vastasin nendele küsimustele nii:

Olen kindlasti selle vastu, et II pensionisammas muuta vabatahtlikuks, see oleks vastutustundetu. Eesti rahvastik vananeb ja eriti just sellises olukorras tuleb tuleviku nimel tänasest veelgi rohkem säästa.

Ungari kogemus näitab, et sellise muudatuse tegemisel väheneb oluliselt säästjate hulk. See on meie niigi defitsiidis pensionisüsteemile väga ohtlik, sest juba 20 aasta pärast on meil iga pensionäri kohta oluliselt vähem töötegijaid.

Kui tahame tulevikus paremat pensioni, tuleb pensionirahast tuua vähemalt pool Eesti majandusse, sest meie pensionäridel ei saa tulevikus hästi minna, kui Eesti majandusel ei lähe hästi.

Pension saab tänasega võrreldes tõusta vaid siis, kui palgad tõusevad, ja palgad tõusevad ainult siis, kui majandusel läheb jätkuvalt hästi. Selleks on vaja majandusse lisakapitali.

Lisaks tuleks praeguse pensionisüsteemi raamistik vaadata üle lähtuvalt Soome ja Rootsi süsteemide loogikast, sest praegu on samadel tingimustel raha kogunud eestlased võrreldes naabritega pensionile jäädes halvemas olukorras.

Ka oleks mõttekas kaaluda kinnisvarapensioni, kus inimesel on võimalik oma kinnisvara tagatisel saada pensionilisa.

Loe lisaks ka siit:
https://online.le.ee/2019/02/14/laane-elu-valimisradar-mida-teha-ii-pensionisambaga/


 

Ikka head,
Koit Kelder

Mida soovin saavutada

>    Seisan selle eest, et saarlased, hiidlased ja läänlased saaksid ise otsustada, kuhu, miks ja kuidas nad piirkonna arendamiseks rahalisi vahendeid kasutavad. Kuulan inimeste päris muresid ning arvestan alati kogukondade vajadustega.

>    Seisan selle eest, et Saaremaal oleks hea elada ka meie lastel.

>    Seisan selle eest, et Saaremaa ettevõtete ja Saaremaal asuvate töökohtade saatus ning tulevik otsustataks Saaremaal, mitte mujal.

 

 

  Seisan selle eest, et kogukondlikke ning piirkondlikke huve arvestatakse Saaremaa ettevõtluse arendamises.

 Seisan selle eest, et Saaremaa inimeste asjaajamine ametkondadega oleks lihtne, kiire, abistav ja toetav, et kohalikud arengupoliitikad oleks selgelt suunatud Saaremaa elanike heaolu kasvatamisele.

>    Seisan selle eest, et Saaremaa inimeste elu paraneks ning Saaremaal elades ja tegutsedes oleks rohkem võita, kui kaotada.

 

 

Kontakt

 

Helista mulle

+ 372 506 8287

 

Saada e-post

koitkelder@gmail.com

Riigikogu valimised 2019

Hiiu,-Lääne-ja Saaremaa.

Koit Kelder - kandidaat nr. 853